Müharibə Zamanı Sülhdən Danışmaq

Müəlli̇f:

01.11.18
Cənubi Qafqazda hərbi münaqişəni həll etmək və qopmuş əlaqələri yenidən qurmaq cəhdləri çox vaxt marijinallaşdırılır, sülh axtarışında olan azsaylı cəsur insana isə xəyanətkar damğası vurulur